Select Page

Reisen til Antarktis

Antarktis ligger lengst syd, men å reise dit er ingen sydentur. De mest relevante «vanlige» reisene til Sydpolen går i form av cruice.

Avstanden til og klimaet i Anarktis utelukker en hver form for masseturisme på antarktiskontinentet.
I tillegg ligger en rekke forpliktelser og begrensninger i Antarktistraktaten.

Reiser dit skal begrunnes med detaljerte beskrivelser på egne skjemaer og sluttelig godkjennes av Norsk Polarinstitutt. Reisene må tilmeldes senest ett år før oppstart. Polarinstituttet opererer for øvrig med klassifseringen «mindre aktiviteter», som skigåing, fjellklatring og seiling.
Også disse reisene skal igjennom en konsekvensvurdering i relasjon til påvirkning av det sårbare antarktiske miljøet.

Et annet viktig moment for godkjenning, er at man tar høyde for helse og sikkerhet, med planer basert på risikoanalyse av tenkelige scenarier.
Les mer på www.npolar.no