Select Page

AMUNDSEN I EURO-GULL

-men uten Norge på Euro(pa)kartet

Roald Amundsen er første nordmann på en euro minnemynt. Bak utgivelsen står den belgiske sentralbanken. Belgia har åpenbart ikke glemt Amundsens tette tilknytning til belgisk antarktisk forskning, men heller ikke denne gangen klarte EU å inkludere Norge på euromyntens bakside.

Minnemynten i gull, utgitt i jubileumsåret 2011, pålydende 50 euro, er en betydelig æresbevisning. Den kan betraktes som heder til europeeren Amundsen, men hans belgiske tilknytning teller selvsagt også:
Amundsen var førstestyrmann på Belgicaekspedisjon 1897-1899. Dette var første overvintring fastfrosset i isen i Antarktis. Ekspedisjonen var ledet av belgieren Adrien de Gerlache de Gomery.? Polarhelt “uten hjemland”.

I EUs “myntatlas” går nordvestgrensen ikke lenger enn til Sverige, også denne gangen, når mannen man vil hedre er fra landet som “ikke eksisterer”.
Polarhelten på myntens forside står altså uten nasjonal hjemstavn på myntens bakside.I Royal Mint of Belgium unnskylder man dette med at euromyntens bakside har et fellespreg, hvor Norge aldri er med – fordi landet ikke er EU-medlem.
Men heller ikke i Royal Mints katalog nevnes at Amundsen er norsk. Og selvsagt heller ikke med et ord om at Amundsen måtte ta over kommandoen på Belgica, for å redde belgiernes polarhelt de Gerlache og mannskapet hans fra matmangel og sjørbuk…