Roald Amundsen nådde Sydpolen 14/12 1911, etterfulgt av Robert F. Scott i 18/01 1912.

Velkommen til Sydpolen

Det er en glede for oss å presentere sydpolen.no til minne om Roald Amundsens sydpolferd og Norges fjerne rike.
Roald Amundsens erobring av Sydpolen, er blant de aller største og viktigste bragder noen enkeltperson har utført for sitt land.
Med sydpolen.no vil vi gi en god og samlet orientering og informasjon om Amundsens sydpolferd og hva Antarktis betyr for Norge. Publikasjonens innhold er lettfattelig, og man vil ha god nytte av artiklene og linkene både for faktainformasjon og som underholdning.